O čom je podľa nás dobré PR

  • 1. Zaujatie aktívneho postoja
  • 2. Vytvorenie stratégie
  • 3. Zvidieľnenie sa
  • 4. Vybudovanie vzťahov
  • 5. Pravideľná komunikácia
  • 6. Edukácia cieľových skupín
  • 7. Zlepšenie reputácie
Giorgiana Cavendish
Je považovaná za prvú verejne známu osobu, ktorá využívala prvky presviedčania širokých más – public relations. Išlo...
čítať viac
https://disklinikleri.com.tr/
designed by TRIAD, powered by RIESENIA.com, hosting by PLATON