Media relations

Media relations – styk s médiami je dôležitou súčasťou úspechu komunikácie každej firmy, značky, či jednotlivca. Kto by si neprial pozitívne ovplyvniť verejnú mienku prostredníctvom médií? Ponúkame vám dlhoročne budované vzťahy so slovenskou mediálnom obcou, návrh vhodného tipu médií na oslovenie, hodnotenia úspešnosti výstupov v médiách vo vzťahu ku krátkodobej či dlhodobej firemnej stratégii.

 

Vieme vás naučiť ako komunikovať s novinármi, ako im byť rovnocenným partnerom. Vieme sa ich opýtať aký majú názor na určitú tematiku, na vašu firmu. Slovom rozumieme ich reči. Preto dokážeme písať tlačové správy, články a príspevky tak, aby boli čo najlepšie publikovateľné. Pripravujeme pôdu na stretnutie s novinármi na oficiálnych aj neformálnych fórach.

 

Konkrétne nástroje media relations:

-          Kvantitatívna a kvalitatívna analýza mediálnych výstupov

-          Monitoring médií

-          Mediálny tréning

-          Medialny audit

-          Príprava kľúčových posolstiev pre média

-          Vnášanie tém do médií

-          Písanie a distribúcia tlačových správ

-          Organizácia tlačových konferencií

-          Organizácia neformálnych stretnutí s novinármi

designed by TRIAD, powered by RIESENIA.com, hosting by PLATON