Interná komunikácia


Interná komunikácia – najlepšie referencie, či najhoršiu kritiku na firmu vám dajú jej vlastní zamestnanci. Aby to boli samé pozitívne správy, ktoré tlmočia do okolitého prostredia, pomôžeme sa vám denne starať o efektívnu komunikáciu smerom dovnútra vašej spoločnosti.
Interná komunikácia zahŕňa:

-    Obsahovú náplň a rubriky intranetu
-    Interný časopis, bulletin
-    Vytipovanie vhodných komunikátorov z radov zamestnancov
-    Teambuilding aktivity
-    Idea box
-    Motivačné nástroje
-    Interný blog

designed by TRIAD, powered by RIESENIA.com, hosting by PLATON